#uekdlaukrainy

#uekdlaukrainy

Potrzebujesz pomocy

Pomoc finansowa

Studenci, Doktoranci i Pracownicy

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której potrzebujesz wsparcia finansowego, skontaktuj się z nami pisząc na adres: dlaukrainy@uek.krakow.pl

 

Pracownicy

Pracownicy UEK znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej, mogą ubiegać się o zapomogę z Funduszu Socjalnego

W tym celu wyślij wniosek na adres: dlaukrainy@uek.krakow.pl


Studenci

Zapomoga

W związku z sytuacją na Ukrainie studenci znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej mogą starać się o zapomogę z Funduszu Stypendialnego.

W tym celu:

 1. zarejestruj wniosek wraz z uzasadnieniem w systemie USOS* (musi pojawić się status „zarejestrowany”)
 2. wydrukuj wniosek
 3. podpisz wniosek i prześlij skan na adres: palkae@uek.krakow.pl

* USOS: https://usosweb.uek.krakow.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wnioski/index

ZOBACZ

Opłaty za studia

UWAGA!
W związku z sytuacją na Ukrainie termin wnoszenia opłat za kształcenie za semestr letni roku akademickiego 2021/2022 dla studentów z Ukrainy zostaje przedłużony do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Skorzystanie z przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga składania podań ze strony studentów. (Komunikat Rektora UEK z dnia 28.02.2022)

 

Opłaty za akademik

W związku z sytuacją na Ukrainie termin wnoszenia opłat za miejsca w domach studenckich dla studentów z Ukrainy za okres luty – maj 2022 roku zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2022 roku. Skorzystanie z przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga składania podań ze strony studentów.

Pomoc rzeczowa

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie zakupu żywności, środków czystości, lekarstw lub innych rzecz, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: dlaukrainy@uek.krakow.pl

Pomoc lokalowa

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie organizacji tymczasowego miejsca do zamieszkania, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: dlaukrainy@uek.krakow.pl

Pomoc w transporcie

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ludzi lub rzeczy, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: dlaukrainy@uek.krakow.pl

Pomoc w realizacji procesu dydaktycznego

Jeżeli nie masz możliwości realizacji zajęć na studiach, masz prawo:

 1. ubiegać się o semestralny lub roczny urlop od zajęć;
  –> WZÓR WNIOSKU
 2. ubiegać się o semestralny lub roczny urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów;
  –> WZÓR WNIOSKU
 3. ubiegać się o krótkoterminowy urlop od zajęć;
  –> WZÓR WNIOSKU
 4. ubiegać się o zgodę na indywidualny tryb odbywania zajęć;
  –> WZÓR WNIOSKU

Jeżeli nie masz możliwości udziału w zaliczeniu lub egzaminie, masz prawo:

 1. ubiegać się o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu rozliczeniowego i przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu w późniejszym terminie;
  –> WZÓR WNIOSKU

W tym celu złóż wniosek wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem system USOS oraz prześlij wniosek także na adres: dlaukrainy@uek.krakow.pl

Pomoc psychologiczna

Wydarzenia, które obserwujemy na Ukrainie przynoszą nam wiele negatywnych emocji i strachu. Dlatego przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy uczelnianego psychologa. Konsultacje są dostępne w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Wystarczy napisać na: cwp@uek.krakow.pl

Udzielamy pomocy zarówno studentom i doktorantom UEK, jak i pracownikom naszej Uczelni.

Ponadto wsparcie psychologiczne ukraińskim studentom proponują specjaliści Akademickiej Poradni Psychologicznej działającej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w warszawie. Konsultacje prowadzone są w językach: polskim, rosyjskim i ukraińskim. Zapisy przyjmowane są pod adresem: pomoc-ukrainie@aps.edu.pl

POMOC DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UKRAIŃSKICH UCZELNI PARTNERSKICH

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • MATERIALNEJ
  (osoby, które potrzebują wsparcia w zakresie zakupu żywności, środków czystości, lekarstw lub innych rzeczy)
 • TRANSPORTOWEJ
  (osoby, które potrzebują pomocy w zakresie transportu osób lub rzeczy)
 • LOKALOWEJ
  (osoby, które potrzebują wsparcia w zakresie organizacji tymczasowego miejsca do zamieszkania)
 • INFORMACYJNEJ
  (osoby, które poszukują informacji prawnych, urzędowych i administracyjnych)
 • INNEJ
  (każda inna forma wsparcia, nie wymieniona powyżej)


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ZA POMOCĄ ADRESU E-MAIL:
dlaukrainy@uek.krakow.pl

POMOC PRAWNA

Punkt Informacji UEK dla Uchodźców z Ukrainy działa na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w budynku Biblioteki Głównej na 1 piętrze (sala 208). Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00.

Punkt udziela zarówno podstawowej informacji nt. możliwości uzyskania pomocy humanitarnej (zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc medyczna), jak i pomocy prawnej, w szczególności w zakresie zalegalizowania i statusu pobytu, zasad zatrudnienia, dostępu do edukacji oraz pomocy medycznej.  

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy Punktu Informacyjnego UEK, proszone są o kontakt osobisty, mailowyinfo.ukr@uek.krakow.pl, bądź telefoniczny12 293 76 44.
Serdecznie zachęcamy całe środowisko akademickie, również osoby mogące pomóc w tłumaczeniu ze znajomością języka ukraińskiego o włączenie się w prace Punktu.

Punkt pomocy prawnej udziela bezpłatnych, podstawowych porad w zakresie:

 • legalizacja pobytu w Polsce (uzyskanie statusu uchodźcy);
 • założenie działalności gospodarczej;
 • czynności notarialne (np. poświadczenie dokumentów);
 • prawo pracy (w zakresie pozwalającym na legalne podjęcie pracy w Polsce;
 • prawo cywilne (np. weryfikacja umów);
 • prawo administracyjne;
 • prawo karne;
 • prawo rodzinne (np. związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi;
 • prawo podatkowe (w tym celne).